Gammalmodig syn på elever med rörelsehinder


Karin Westlund, tidigare förbundsordförande i DHR, funderar här över nu och då. Om skillnaden inte bara är marginell mellan att, som man gjorde förr, placera barn med funktionsnedsättningar på instiutioner och som nu neka dem tillgång till undervisning?

Ny standard för tillgänglig webb


Nio år efter den första standarden för tillgängliga webbsidor släpper World wide web consortium, W3C, en uppgraderad version som ska ge ökad tillgänglighet till alla typer av webbinnehåll.

Barn utbildas om syskons rörelsehinder


Det blir vanligare att syskon till barn med funktionsnedsättning frågar efter stöd att hantera familjesituationen. I Uppsala har en ny modell för syskonutbildning prövats.

Konventionen behövs för allas delaktighet


Den 13 november 2008 fattade riksdagen beslut om att Sverige ska tillträda, ratificera, konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionshinder. Det var en historisk dag! Ett erkännande av våra rättigheter och ett förtydligande av vad samhället måste göra för att uppfylla dessa.

Fler kan lämna Samhall


Höj målen för Samhall, så kan fler personer med funktionsnedsättning få arbete. Den slutsatsen drar Riksrevisionen efter att ha granskat det statliga företaget.