Utanförskapet luddigt begrepp


Regeringens begrepp utanförskap är otydligt och kan leda till fel prioriteringar i arbetet att öka sysselsättningen, skriver Riksrevisionen i en kritisk rapport.

Kampanj räknar ner nationella planen


Med två år kvar innan målen i den nationella handlingsplanen för handikappolitiken ska vara uppnådda startar De Handikappades Riksförbund, DHR, en kampanj mot otillgängligheten.

Unikt bragdguld glädjer många


Skytten Jonas Jacobsson får Svenska Dagbladets guldmedalj 2008. Det är första gången utmärkelsen går till en representant för handikappidrotten.

FN kräver bättre tillgänglighet i Sverige


FNs kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter kritiserar Sverige för att inte tillgänglighet till allmänna platser är ett krav i den nya diskrimineringslagen.

Pensionärer kan slippa blanketter


Försäkringskassan vill förenkla reglerna för bostadstillägg till pensionärer. 540 000 pensionärer kan få färre blanketter att fylla i.

Inga nya insatser för jobb


Arbetslösheten ökar och ekonomin tvärbromsar men regeringen tänker inte vidta några nya åtgärder för att få fler personer med funktionshinder i arbete.