Medlemskap i DHR – känslig uppgift


De handikappades riksförbund får bakläxa av Datainspektionen. Förbundet har erbjudit sina medlemmar möjlighet att teckna avtal med ett försäkringsbolag och har då lämnat ut namnuppgifter från medlemsregistret till bolaget.

Okunskap gör bussen otillgänglig


Dialogen mellan kollektivtrafiken och tillverkarna av rullstolar är för dålig. Resultatet blir att många rullstolsanvändare inte kan åka kollektivt.

Ojämlik hörselvård i Sverige


Två av tre som hör dåligt har blivit utan hörselvård. Det visar en undersökning som Hörselskadades Riksförbund, HRF, idag presenterar i årsrapporten ”Adjö yxskaft”

Handikapphistoria kräver ideellt arbete


Handikapphistoriskt arbete ska ske på frivillig grund och kan inte ersättas av staten. Det anser kulturministern apropå den upprepade frågan hur kulturarvet från handikappområdet ska tas tillvara?