DHR anmäler staten till DO


Svenska staten bryter medvetet mot FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, hävdar DHR i en anmälan till diskrimineringsombudsmannen, DO.

DO vill övervaka konventionen


Diskrimineringsombuds-mannen, DO vill ha uppdraget att främja, skydda och övervaka arbetet med FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.