Nej till mindre styrelse


Förbundsstyrelsen uppnådde inte tillräcklig majoritet på förbundsmötet för att ändra antalet ledamöter i styrelsen.

DHR avskaffar stadgekommitté


Stadge- och organisationskommittén, SOK, finns inte längre. DHR förbundsmöte beslutade att en arbetsgrupp i stadgefrågor i fortsättningen ska utses av förbundsstyrelsen.

Färre möten i DHR


DHR ska hålla reresentantskapsmöten en gång mellan förbundsmötena, inte tre som idag. En åtgärd som beräknas spara 800 000 kronor per mandatperiod.