Osynliggjorda till vardags


LEDARE | Personer med funktionsnedsättning osynliggörs i politiken och därmed i beslut som påverkar samhällets utveckling och allas rätt till delaktighet.

DHR, handikapp och jultomten


KRÖNIKA | Folk har frågat mig vad jag är – handikappad eller rörelsehindrad, rullstolsbunden eller rullstolsburen, och jag brukar alltid svara att jag är Fredrik, skriver Fredrik Granath.

Oro för dyrare hjälpmedel


Fritt val av hjälpmedel ger brukaren inflytande, men det kan leda till ökade kostnader, varnar Olle Johansson, ordförande i DHR i Stockholms län.

Stärk handikapprörelsen i alla länder


Funktionshindrade och deras organisationer runt om i världen måste stärkas för att FN-konventionen ska ha någon praktisk betydelse, anser FNs särskilda rapportör för frågor som rör funktionshinder.