Även EU blickar bortom 2010


Det är inte bara den svenska regeringen som planerar för handikappolitiken efter 2010. Även EU-kommissionen jobbar på en ny plan.

Snart drar showen igång


Helt plötsligt kanske de ökade valmöjligheterna vid resande blir det stora hindret för att genomföra resan, då beslutsångest knappast kan räknas som ett enkelt avhjälpt hinder, skriver Karolina Celinska.

Konkurrens i kollektivtrafiken oroar


Ökad konkurrens inom kollektivtrafiken ska sätta resenären i centrum, men det finns oro för vad som händer med tillgängligheten för personer med rörelsehinder.

Sverige får kritik av FN


Staten måste bli bättre på att upplysa människor med funktionsnedsättning om deras mänskliga rättigheter, anser FN.

Hos Tommy är särlösningen norm


– Det här är ingen serietillverkning. Vi får hit rör av titan som vi bockar, svetsar och bearbetar till individuellt anpassade rullstolar, säger Tommy Olsson.