Bred protest mot LSS-förslag


Ett tiotal intresseorganisationer och assistansanordnare gör gemensam sak och kritiserar LSS-kommitténs förslag att spara i den personliga assistansen.

Handikapporganisationer för flata mot SJ


Handikapprörelsen är för tyst när SJ stoppar människor som använder rullstol från att åka X2000. Det anser Maj-Britt och Sten Jansson, som redan i december krävde att såväl De handikappades riksförbund, DHR, som Riksförbundet för trafik- och polioskadade, RTP, borde agera mot stoppet.

Svalt intresse för valfrihet


Reformen var tänkt att öka brukarnas valfrihet och livskvalitet, men ännu är intresset svalt för försöket med fritt val av hjälpmedel. Hjälpmedelsinstitutet räknade med cirka 100 fria val vid årsskiftet.

LSS-förslaget oroar synskadade


Synskadade riskerar att helt sakna rätt till stöd och hjälp från samhället. Den farhågan levererar Synskadades riksförbund i sitt remissvar till LSS-kommittén.

Sårbara särlösningar


Att inte tänka efter före kostar både tid och pengar, om det är de allra flesta överens. Innan vi byter bil, köper hus, byter jobb, startar företag, gör vi kalkyler och beräkningar, väger för och emot. Vi vill vara så säkra som möjligt på att göra rätt och inte genom tanklöshet förlora såväl tid som pengar.

Vapen-design för alla


Vi kan väl alla enas om att en rättighet ska kunna åtnjutas av alla, även om det handlar om rätten att bära vapen, skriver Fredrik Granath.

DHR sågar LSS-kommittén


Nej till personlig service och besparingar i den personliga assistansen. De handikappades riksförbund är starkt kritiska mot förslagen från LSS-kommittén.