Handikappomsorgen bäst i test


Handikappomsorgen håller högst kvalitet inom den svenska produktionen av välfärdstjänster. I alla fall om personalen får välja.

X2000 kan stoppas hela februari


Bokningen av rullstolsplatser på X2000 kan stoppas ända till slutet av februari. Men SJ arbetar på en alternativ lösning på problemet med rullstolslyftarna.

Så blir arbetet i fas tre


Fortsatt stöd av coach och plats hos ett företag eller en organisation är vad som erbjuds i jobb-och utvecklingsgarantins tredje fas.