Enkelt avhjälpt hinder prövas i domstol


För första gången prövar en domstol vad som är ett enkelt avhjälpt hinder. En fastighetsägare i Skåne har vänt sig till Länsrätten för att slippa installera dörröppnare.

Myndigheter ännu otillgängliga


Inte heller Sveriges myndigheter kommer att vara tillgängliga till 2010. Tre av tio saknar fortfarande en handlingsplan för tillgänglighet.

fp-krav på EUs handikappolitik


Folkpartiet vill att EU driver en "offensiv handikappolitik". Det framgår av det programförslag inför parlamentsvalet som presenterades på måndagen.

ABF kritiseras för dålig tillgänglighet


Arbetarnas bildningsförbund, ABF, diskriminerar personer med rörelsehinder. Det skriver DHR i en motion till ABFs årsstämma och kräver att bildningsförbundets lokaler görs tillgängliga.