Assistansåret 2010


ÅRSKRÖNIKA | Ännu 2010 naggas lagen om personlig assistans i kanten. Fortfarande är det inte självklart att personer med omfattande funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva som andra.

Tillgänglighetsåret 2010


ÅRSKRÖNIKA | 2010 var året när Sverige skulle vara tillgängligt och användbart för alla. Ändå präglades året av kamp för ny lagstiftning.

DHR: Falsk bild från regeringen


Verkligheten ser inte ut så här! Det konstaterar DHR i sitt svar på regeringens rapport till FN om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Tillgängligheten begravs i snön


DEBATT | Kommunernas skäl att hålla igen på snöröjningskostnaderna strider mot det tillgängliga samhället och att alla ska kunna ta sig fram, skriver Jörgen Lundälv.

Oklart om LOV gett ökad valfrihet


Två år efter att lagen om valfrihetssystem, LOV, infördes är det inte säkert att valfriheten för användarna, av till exempel hemtjänst, har ökat.

Många äldre nöjda med hemtjänsten


Sju av tio äldre är nöjda med hemtjänsten. Nästan lika många tycker att personalen lyssnar på deras önskemål, visar nya siffror från SKL och Socialstyrelsen.