Här är de Rödgrönas handikappolitik


DEBATT | Otillgänglighet ska bli diskriminering och tillgången på hjälpmedel likartad över landet. Tillgänglighetsmålen bör vara genomförda senast 2015, skriver Sahlin (S), Ohly (V), Wetterstrand och Eriksson (MP).

Ta din plats i valrörelsen!


LEDARE | Om inte vi hävdar vår rätt kan vi inte räkna med att någon annan gör det, skriver Maria Johansson.

Därför är Norge före Sverige


DEBATT | Ett tidigt fokus på Design för alla, med hela befolkningen som målgrupp ledde fram till att Norge har en lag som klassar otillgänglighet som diskriminering,skriver Janne Skei.

Mycket snack – lite förändring


KRÖNIKA | Sedan den nationella handlingsplanen för handikappolitiken antogs år 2000 har det snackats och snackats, men i min vardag är skillnaden noll, skriver Karolina Celinska.