Vi tar ingen kompromiss


LEDARE | Vi som berörs går inte med på några kompromisser. Diskrimineringslagen ska utvidgas med ett förbud mot bristande tillgänglighet, skriver Maria Johansson.

Utredning ska fixa arbete åt alla


Regeringen utlovar en översyn av hela arbetsmarknadspolitiken för personer med funktionsnedsättning. Bättre samordning och större flexibilitet är målet.

Strid om tillgängligheten på Uppsala universitet


Snart tas första spadtaget för att göra Uppsala universitet mer tillgängligt. Fastighetsägaren Akademiska hus har gett klartecken. Men med Statens fastighetsverk har universitetet haft större svårigheter.