Ont om tillgängliga badplatser


Lek- och badplatser är otillgängliga. Och i kommunernas övergripande planering saknas mål för tillgängligheten visar en ny enkätundersökning.