Dålig kontroll av hissar


Kommuner och fastighetsägare måste ta sitt ansvar för att hissar underhålls. Det kräver förbunden i samarbetet Bygg klokt efter Boverkets konstaterande att 15 000 hissar inte är besiktigade.

Ingen personlig service i nytt assistansförslag


Stärkt kvalitet, tillsyn och kontroll av den personliga assistansen föreslås i den lagrådsremiss som regeringen antog idag. Men något förslag om personlig service med boendestöd finns inte med.