Granskning av assistansbehov döms ut


Socialstyrelsens nya bedömningsinstrument för personlig assistans kränker den personliga integriteten. Nu lämnar handikapprörelsens representanter arbetet i protest.

(S): Vilseledande om sänkt ersättning


Vilseledande,vi kommer inte att sänka några ersättningar för personer med permanent nedsatt arbetsförmåga, säger Ylva Johansson (S) talesperson i välfärdsfrågor.

Funktionshindrade måste uppmärksammans på Haiti


Personer med funktionsnedsättning tillhör de som drabbas hårdast i det jordbävningsdrabbade Haiti. Nu uppmanar handikapprörelsen Sida och UD att dessa särskilt uppmärksammas i den svenska katastrofhjälpen.

DHR blundar för äldres behov


DEBATT | Ingen kan ha undgått klyftan i livskvalitet mellan yngre och äldre med funktionsnedsättning, skriver Kerstin Sköld. Ändå prioriterar DHR personlig assistans före en bra hemtjänst.