Hyllad och kritiserad 20-åring


För tjugo år sedan stängt och oanvändbart – idag tillgängligt och användbart. Lars Lindberg berättar här om 20-årsfirandet av den amerikanska diskrimineringslagen ADA.

Alla har lika värde


LEDARE | På samma sätt som vi kämpar emot diskriminering utifrån funktionsnedsättning tar vi ställning emot diskriminering eller särbehandling av andra grupper. Själva vet vi hur det är att inte räknas med fullt ut, skriver Maria Johansson.

Lovsång till bilen


DEBATT | Fredrik Granath: Regnet lämnar anklagande askgrå smuts efter sig på fönstret och jag tänker att jag kanske borde lämna bilen hemma för en gångs skull.

Så vill riksdagsledamöterna förändra assistansen


Två folkpartister vill förtydliga LSS utifrån de mänskliga rättigheterna och tre socialdemokrater anser att assistans även ska kunna beviljas efter 65. Det är några av årets riksdagsmotioner om assistansen.