För lätt att få körkortstillstånd


Även om man får körkortstillstånd är det inte säkert att man klarar av bilkörningen. Bättre tester av körförmågan behövs, menar trafikläraren Petronella H. Jemt

Hjälpmedel politisk framtidsfråga


Framtidens hjälpmedelsförsörjning måste upp till debatt. Inte minst måste politikerna föra en öppen diskussion och se till helheten i hela vårdkedjan, menar Ann Lund från Hjälpmedelsinstitutet.

Boendeorten avgör hjälpmedel


Nationella riktlinjer behövs för att få bort orättvisor och skillnader i hjälpmedelsförskrivning i landet, visar kartläggning från Handikappförbunden.