De har tipsen för tillgänglig scenkonst


Hans Sjöberg vet av egen erfarenhet att ett teaterbesök trots en bra pjäs kan bli en besvikelse om man har funktionsnedsättning. Som teaterman känner han till arrangörens sits. Nu har han skrivit en bok som ska underlätta mötet mellan de två.

Stoppa nya Slussen


DEBATT | Förslaget till nya Slussen bryter mot FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och måste förkastas, skriver Nisse Duwähl, ordförande i DHR Stockholm.

Politiken sviker var femte väljare


DEBATT | Personer med funktionsnedsättningar företräds inte av den politiska makten. Detta trots att både regeringens och oppositionens partier fått deras stöd, skriver Ingrid Burman.

Allt fler utan jobb


Finanskrisen och utförsäkringarna från sjukförsäkringen gör att antalet arbetslösa med funktionsnedsättning ökar rekordsnabbt.

DHR behöver bättre ledare


DEBATT | Ledarskapet brister många gånger inom DHR, skriver Rolf H Johansson och efterlyser ett bättre strukturerat arbete inom organisationen.

Nya jobbsiffror stoppas


Arbetsmarknadssituationen för personer med funktionsnedsättning sägs vara högprioriterad. Men aktuella sysselsättningssiffror saknas. Statistiken släpar efter.