Strid om tillgänglighet i hamburgerkök


Snabbmatskedjan Max måste anpassa sitt kök till personer med rörelsehinder, anser Enköpings kommun. Men företaget slår ifrån sig och hävdar att det saknas tekniska lösningar.

Politiker nekas hjälp av personlig assistent


Lex Boden kan göra det betydligt svårare för politiker med funktionshinder. Caroline Lindqvist, ledamot i socialnämnden, nekas ta hjälp av sina personliga assistenter när hon läser handlingar.

DO: Vi är på rätt väg


2010 gjordes fler anmälningar om diskriminering än någonsin tidigare men trots detta visar DO idag att antalet avslutade ärenden minskat med 35 procent.

Öka tillgängligheten till universiteten


DEBATT | Det finns fortfarande alltför många hinder för att ungdomar med funktionsnedsättning självklart ska välja att studera vid universitet och högskola, skriver Per Olof Larsson och Emma Lyrdal.

Ingen åtgärd kring p-tillstånden


Catharina Elmsäter-Svärd (M), välkomnar olika betalningssätt (parkeringsskivor, smartcard mm) men vill inte ändra i trafikförordningen kring parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder.