Samma läge som på 70-talet


REPLIK | Funktionshinder-rörelsen måste verka i ett samhälleligt eller om man så vill ideologiskt och politiskt sammanhang, skriver Lars Hagström.

Det behövs mycket mer


REPLIK | Debatten i funktionshinderrörelsen är viktig men någon enkel lösning för att bli starkare finns nog inte, skriver Margareta Persson.