Omöjligt med institutioner istället för assistans


DEBATT | Vi upprörs när Gunnar Wetterberg vill objektifiera oss och göra oss till "föremål för insatser". Men hans förslag om nya institutioner för personer med funktionsnedsättning är inte möjligt att genomföra, skriver en lång rad representanter för funktionshinderrörelsen.

Vision till verklighet


LEDARE | Regeringen sänder ut ett minst sagt splittrat budskap vad gäller funktionshinder­politiken, skriver Maria Johansson.

Hemma bra – borta bäst?


KRÖNIKA | Det är lätt att dras med i ”land of dreams euforin” när man turistar, men det är också där som kontrasterna är som tydligast, skriver Karolina Celinska.

Behandla sjukdomen – inte symptomen


DEBATT | Det är dags att börja diskutera samhällets människosyn och acceptera att alla inte fungerar på samma sätt, skriver flera ungdomsförbund inom funktionshinderrörelsen.

Hon har tröttnat på att jobba gratis


När kommunala handikapprådet i Varberg sammanträder har politikerna ett arvode på 265 kronor i timmen. De rörelsehindrades representanter får inte ett öre.