Flest fuskar med sjukersättning


Försäkringskassans polisanmälningar om fusk med assistansersättning ökade kraftigt under 2011. Men flest fällande domar gäller sjuk- och aktivitetsersättning.

Samhall missar målet


Antalet anställda som lämnade företaget ökade under 2011 men det nya målet nåddes inte.

Så ska alla bli hörda


Alla ska komma till tals i uppföljningen av funktionshinder-politiken, menar myndigheten Handisam och lämnar förslag för hur det ska gå till.

Efterlyser mångfald i mediehusen


Debatten om hur personer med funktionsnedsättning representeras i media måste lyftas bortom "Mot alla odds", anser företrädare för funktionshinderrörelsen.

Toppchef lämnar Socialstyrelsen


Håkan Ceder, ansvarig för funktionshinderfrågor på Socialstyrelsen lämnar sitt jobb efter en konflikt med myndighetens generaldirektör.