MP: Vi ska återupprätta assistansen


REPLIK | Personer med funktionsnedsättning är inga ”stackare” eller ”offer” för annat än en politik som inte tar ansvar för allas livsmöjligheter, skriver Gustav Fridolin (MP).

Så många har hemtjänst


Antalet personer med funktionsnedsättning under 65 år som har hemtjänst har ökat något, men mest ökar insatsen boendestöd.

Många tränar fortfarande för lite


Trots rapporter om onödig ohälsa bland personer med funktionsnedsättning "befrias" barn från idrottslektionerna och tillgängliga jympa-pass ställs in.