De vill ha din berättelse


Hur ser livet för personer med funktionsnedsättning ut en tisdag i november? I morgon har du chansen att berätta.

Visst vågar vi!


LEDARE | I DHR ska man inte behöva gå den långa vägen, för att först när man hamnar i en styrelse ges utrymme, skriver Maria Johansson.

Tillgänglighet under attack


Lagreglerna för tillgänglighet och användbarhet utsätts för allt mer högljudd kritik. SHT har träffat en av de ledande kritikena, stadsarkitekten i Göteborg, Björn Siesjö, för att höra hur han ser på ett samhälle för alla. Vi möter också DO Agneta Broberg. Hon utlovar ett mer effektivt arbete mot diskriminering och efterlyser samtidigt en lag som…

Arbetsförmedlingen misslyckas


Regeringen måste förändra de arbetsmarknadspolitiska insatserna och stoppa den ökande arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning, menar Handikappförbunden.

Fler kommuner inför LOV


Antalet kommuner som infört valfrihetssystem enligt LOV ökar. Idag finns det i 129 kommuner och ytterligare 42 kommuner har beslutat om att LOV ska införas.

Vilka krav finns för skyltad handikapptolett?


Har i sommar varit på en bussresa och då sett helt obrukbara toaletter. Det kan vara att toalettstolen är för låg, pappershållare på för långt avstånd från toalettstolen, inga larmklockor, trasiga eller oanvändbara stödhantag. Dåligt med förhöjande klossar på hotellrum och duschstolar av plast typ trädgårdsstol som är alltför ostabil. Finns det någon typbeskrivning för…