Obligatorisk valfrihet i hemtjänsten


Lagen om valfrihetssystem, LOV, kan bli obligatorisk att använda för landets kommuner. Regeringen vill öppna hemtjänst och omsorg för fler privata aktörer.

Livet under lupp – igen


KRÖNIKA | En miljard uppskattade man assistansfusket till 2010. Det sticker ju naturligtvis i ögonen på de som måste välja om de vill ha hjälp med att klä på sig eller gå på muggen, skriver Fredrik Granath.

Han dissar regeringens förslag


Regeringen prioriterar minskade bidrag istället för åtgärder som skulle ge fler personer jobb, anser Unga rörelsehindrades ordförande.

Två tankar samtidigt


LEDARE | Komplex verklighet. Vi måste ge den mångfacetterade bilden, även om den inte är lika enkel att förmedla

Barn och kvinnor i FN-fokus


Barn och kvinnor med funktionsnedsättning är temat för FNs femte statspartsmöte den 12-14 september i New York.

Gatuprotest mot minskad assistans


I Göteborg genomförs i helgen en stadsvandring med inslag av gatuteater. Syftet är att protestera mot de allt tuffare villkoren för assistansanvändare.