LO vill skrota LOV


Företag verksamma inom den offentligt finansierade välfärdssektorn ska inte få ta ut mer än bara en liten vinst, anser den fackliga centralorganisationen.