Spetsen på en gul blyertspennaI dag måste den som har rörelsehinder många gånger avstå från att besöka ABFs arrangemang eftersom verksamheten bedrivs i otillgängliga lokaler, hävdar De handikappades riksförbund, DHR.

DHR, som är en av ABFs
59 medlemsorganisationer, anser också att det är mycket anmärkningsvärt att ABF som anser sig vara en radikal idérörelse konsekvent diskrimineringar en stor grupp människor genom att inte göra sin verksamhet tillgänglig.

I motionen kräver DHR att ABF
gör sina lokaler tillgängliga, senast till slutet av 2010. Därtill bör ABF bli bättre på att belysa mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, anser DHR.

Text:

Kommentarer är avstängda.