Spetsen på en gul blyertspenna.I en motion till studieförbundet ABFs förbundsstämma kräver De handikappades riksförbund, DHR, att ABFs lokaler blir tillgängliga till utgången av 2010. Idag är det alltför vanligt att personer med rörelsehinder inte kan delta i ABFs aktiviteter på grund av att lokalerna inte är tillgängliga, anser DHR.

I sitt yttrande över motionen
skriver ABFs förbundsstyrelse att det är en viktig uppgift att se till att verksamheten är tillgänglig. För att långsiktigt förbättra tillgängligheten till sina lokaler ska ABF därför, i samarbete med handikappförbuden, ska ta fram en handledning om tillgänglighet som ska användas när olika enheter inom ABF skaffar nya lokaler.

Att förbättra tillgängligheten på kortare sikt verkar svårare. Det kräver ofta förhandlingar och uppgörelser med de hyresvärdar ABF hyr sina lokaler av, skriver styrelsen. Man pekar också på att konstruktionen av det extra statsbidrag som ska ge personer med funktionsnedsättning och invandrare med bristande kunskaper i svenska möjlighet att delta i studieförbundens verksamhet, har flyttat fokus från generella till individuella insatser.

DHR vill också att ABFs idéprogram kompletteras med ett avsnitt om personer med funktionsnedsättning och mänskliga rättigheter. Detta förslag får dock kalla handen av ABFs styrelse. Idéprogrammet reviderades senast 2006. Programmet lyfter inte fram några enskilda grupper och någon omarbetning är inte aktuell, skriver man.

DHR är en av ABFs 59 medlemsorganisationer. Förbudsstämman i ABF hålls den 29 april.

Läs mer:

ABFs idéprogram »

Text:

Kommentarer är avstängda.