Del av en amerikansk flagga.På flera håll samlas människor till lokala möten med anledning av installationen. Möten som förutom att fira tillträdet av en ny president och de möjligheter det för med sig, syftar till att diskutera handikappolitiska frågor och formulera krav på den nya administrationen.

Målsättningen är också
att ena handikapprörelsen och visa bredden bland medlemmarna.

Här kan man läsa några exempel på vad som händer »

Text:

Kommentarer är avstängda.