För Ina föll bitarna på plats


Trots bristen på uppföljning och oklara resultat kan ESF-projekten ha stor betydelse för enskilda deltagare. För Ina Åkerberg blev projektet Dirigo en brytpunkt.

Miljoner i EU-stöd trots oklart resultat


Varje år satsas miljontals kronor av både EU och svenska myndigheter på projekt inom socialfonden som ska hjälpa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att få jobb. Men vad som kommer ut av projekten följs sällan upp ordentligt. Fokus borde ligga mer på att förändra strukturer än individer, menar kritiker.