Nu läggs grunden för framtidens socialförsäkring


Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har uppdraget att utforma framtidens sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar. Men hos både funktionshinderrörelse och fackföreningar finns en oro för resultatet.