Fattigdom bland funktionshindrade ska bekämpas


FNs nya plan för hur milleniemålen ska nås för personer med funktionsnedsättning lovar att involvera de som berörs. Men fortfarande återstår arbete för att planen ska få genomslag i praktiken.