X2000 kan stoppas hela februari


Bokningen av rullstolsplatser på X2000 kan stoppas ända till slutet av februari. Men SJ arbetar på en alternativ lösning på problemet med rullstolslyftarna.

X2000 stängs för rullstolsburna


Ett tillverkningsfel på rullstolslyftarna till X2000 gör att SJ stänger bokningen av biljetter på obestämd tid för personer som använder rullstol.

Kampanj räknar ner nationella planen


Med två år kvar innan målen i den nationella handlingsplanen för handikappolitiken ska vara uppnådda startar De Handikappades Riksförbund, DHR, en kampanj mot otillgängligheten.

Okunskap gör bussen otillgänglig


Dialogen mellan kollektivtrafiken och tillverkarna av rullstolar är för dålig. Resultatet blir att många rullstolsanvändare inte kan åka kollektivt.

Tågstationer ska bli tillgängliga


Arbetet med att göra järnvägsstationerna tillgängliga ska snabbas på. Det föreslår regeringen och avsätter 150 miljoner kronor under två år.