Mer pengar till lönebidrag


Regeringen vill att fler får anställning med lönebidrag. Anslaget ökas med knappt en miljard nästa år för att öka ytterligare 2011 och 2012.