Långhelg kortade marschen för tillgänglighet


På lördagen gick marschen för tillgänglighet för nionde året. I år marscherades på trettioen orter runt om i landet för att protestera mot att Sverige saknar lagstiftning som klassar otillänglighet som diskriminering.

Politiker lovade gå från ord till handling


När marschen för tillgänglighet genomfördes för åttonde gången tävlade de talande politikerna med löften om att genomföra en lag som klassar otillgänglighet som diskriminering.