”För tidigt att slopa biståndet”


Våra kunskaper om hur situationen ser ut i världen är ofta föråldrade vilket lätt leder till den felaktiga slutsatsen att biståndet inte gör nytta, skriver Roland Håkansson, ordförande för Myright i en replik till Bo Svensson.

Därför byter Shia ut namnet


MyRight är nytt namn för funktionshinderrörelsens samarbetsorganisation för internationellt utvecklingssamarbete, tidigare Shia.