Därför byter Shia ut namnet


MyRight är nytt namn för funktionshinderrörelsens samarbetsorganisation för internationellt utvecklingssamarbete, tidigare Shia.