Många prisar tillgänglighet


Tillgänglighetspriser ska ge positiv uppmärksamhet och öka intresset för att göra miljön tillgänglig. Men det kan vara svårt att hitta värdiga mottagare.