Det kan handla om avlösning genom korttidsboende, dagvård eller hjälp i hemmet, så att den anhörige vårdaren får egen tid till återhämtning, men också om direkt stöd som enskilda samtal eller deltagande i så kallade anhörigcirklar.

I en proposition föreslår regeringen att socialtjänstlagen ändras, från dagens lydelse att kommunerna bör erbjuda stöd, till att kommunerna ska erbjuda stöd till anhörigvårdare.
Ändrigen ska gälla från den första juli i år.

Genom en överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting får kommunerna ytterligare 300 miljoner kronor om året för att klara åtagandet.

Text:

Kommentarer är avstängda.