Tillsammans med Socialstyrelsen och länsstyrelserna, som är tillsynsmyndigheter har man diskuterat de gränsdragningsproblem som förekommer.
I sitt egna hem vill man själv bestämma, men det är inte helt problemfritt om det innebär risker för dem som har hemmet som sin arbetsplats.

Intressekonflikter kan uppstå skriver Arbetsmiljöverket  och pekar t ex på storrökande  brukare, där det finns många husdjur eller om det hos en förståndshandikappad smalas personer med alkoholproblem som är stökiga. När närstående vill lägga sig i och bestämma hur assistansen ska ges.
– För det mesta fungerar det ju bra, framhåller Alen Fazlic vid Arbetsmiljöverket som är nationella samordnare för insatsen. Men vi måste försäkra oss om, att vi klarar också de knepiga fallen.
Hon menar vidare att man bra diskussioner med politiker och andra myndigheter lagt grunden för att kunna tillgodose både vårdtagarens inflytande över sin egen vård och personalens rätt till bra och utvecklande arbetsförhållanden.

Våren 2009 görs en sammanställning av hela insatsen. Då har möten hållits och inspektioner genomförts i en majoritet av landets kommuner.

Text:

Kommentarer är avstängda.