I samband med den årliga översikten av butikerna gör matkoncernen Coop Sverige även en genomgång av tillgängligheten. Tanken är att göra det bekvämt för alla kunder.

Vid genomgången tar man beslut om tillgängligheten behöver förbättras och om det ska göras samma år eller året därpå. Arkitekten Arezzo Asgari, på Coops huvudkontor i Solna, är en av dem som ansvarar för arbetet.

Hon beskriver tillgänglighet som ett sätt att skapa bekvämlighet för alla kunder.

– För oss är tillgänglighet en viktig fråga. Vi har utökat lagkraven och skapat en väder­skyddad sittplats vid taxi, i närheten av våra butiker . Tillgänglighet är inte bara den fysiska miljön. Vi vill ge kunden bästa möjliga service och har löpande utbildning om hur man bemöter kunden, särskilt dem som behöver extra hjälp, säger Arezzo Asgari, på avdelningen Projekt och Drift.

Coops tillgänglighetsarbete baserar sig påriktlinjer från  Myndigheten för delaktighet (tidigare Handisam). De utgår från en checklista och bockar av punkterna efterhand.

Coop försöker att ha samma planlösning i alla butiker. De strävar efter att hålla hyllorna låga, så att man ska kunna se hela butiken när man kommer in och kunna hitta kassadiskarna utan större svårighet.

Med tanke på bekvämligheten för barnfamiljerna får det heller inte vara för trångt mellan hyllorna.

Tillgänglighetsarbetet innebär att man måste ta hänsyn till olika förutsättningar och olika svårigheter. I dag arbetar Coop mycket med hörsel- och synskadade.

För att dämpa känsliga ljud har de gummihjul på de nya kundvagnarna. Belysningen i butiken hör till sådant som har stor betydelse och det är viktigt att försöka få in dagsljus i lokalen.

Text:

Kommentarer är avstängda.