FÖRsäkringskassans flagga fladdrar i vindenMånga assistansberättigade har behov som varierar över året. Man kanske behöver mer assistans under resor, vissa aktiviteter eller när barnen har lov från skolan.
Idag kan assistansersättning beviljas i sex månader och sedan stämmas av vilket innebär att många tvingas betala tillbaka ersättning som de hade behövt vid ett senare tillfälle. Försäkringskassans förslag innebär att avräkningsperioden förlängs till och att ersättningen istället ska kunna beviljas för ett år. På så vis ska den som behöver olika mycket assistans vid olika tider på året bättre kan fördela hur ersättningen används.

Förslaget ingår
iden "Antikrångelkatalog" som Försäkringskassans presenterar idag. Myndigheten har på regeringens uppdrag gått igenom regelverken kring socialförsäkringen för att hitta sätt att förenkla för mottagarna av olika ersättningar. Flera av förslagen rör assistansersättningen.

I "katalogen" föreslår
myndigheten också att rätten till assistansersättning ska få behållas i sex månader om man blir sjuk och hamnar på sjukhus. Idag finns en stor osäkerhet om det är möjligt att behålla assistansersättningen under sjukhusvistelsen, skriver Försäkringskassan. I en del fall innebär det att man tvingas säga upp sina assistenter.

Försäkringskassan lägger också förslag som berör andra ersättningar. Bland annat vill man ta bort det årliga utgiftstaket för bilstöd som innebär att personer som fått bilstöd beviljat kan tvingas vänta på pengar till nästa kalenderår. Man vill också göra flera ändringar i reglerna för arbetshjälpmedel.
Dessutom vill myndigheten få möjlighet att ersätta kostnader för läkarutlåtanden som behövs vid ansökan om assistansersättning och bilstöd.

I rapporten tar
Försäkringskassan även upp flera frågor som man anser behöver utredas vidare. Bland annat vill man begränsa assistansanordnare att också agera som ombud för sina brukare när de ansöker om personlig assistans och man vill göra en total översyn av reglerna för handikappersättning.

Taggar: personlig assistans, Försäkringskassan

Text:

Kommentarer är avstängda.