10 skäl att ta humor på allvar


Ta ett steg tillbaka och småle åt eländet, skriver Bengt Elmén slår ett slag för att använda humorn som ett medel i funktionshinderkampen.

I DHR är makten en man


DEBATT | Det finns brister i jämställdheten inom DHR, skriver förbundsstyrelseledamoten Helena Svensson.

Så vill bostadsbolagen minska tillgängligheten


Lägre krav på tillgänglighet kan ge fler och billigare studentlägenheter, hävdar Sveriges studentbostadsföretag i en ny rapport. Bara en mindre del av beståndet föreslås vara fullt tillgängligt.

Arbetsmarknadens parter: Så kan fler få jobb


Målet tycks de flesta överens om: full sysselsättning och en inkluderande arbetsmarknad. Samtidigt minskar syssel­sättningen för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. SHT har frågat fack och arbetsgivare vad som krävs för att nå målet.

DHR: Fel att företagen slipper ansvar


"En särlösning i en särlösning". Funka-utredningens förslag om att staten tar över försäkringsansvaret för anställda med lönebidrag i företag som inte har kollektivavtal, får hård kritik från DHR.