Färre förlikningar DOs nya linje


Diskrimineringslagens gränser ska bli tydliga. Fler fall av diskriminering på grund av funktionsnedsättning ska avgöras i domstol, säger Agneta Broberg, DO.

Så görs Finland tillgängligt


Samarbete med parter på olika nivåer och att sprida information är viktiga redskap för tillgänglighetsombudsmannen i Finland.

Arkitekten som vill bygga otillgängligt


Göteborgs stadsarkitekt vill bygga små otillgängliga lägenheter för att minska bostadsbristen bland unga. – Vi måste använda våra pengar på rätt sätt, säger Björn Siesjö.

Kommuner dåliga på att fixa jobb


Endast en av fem kommuner arbetar målmedvetet för att personer med funktionsnedsättning ska komma in på arbetsmarknaden. Det visar en enkätundersökning från Handisam.

De vill ha din berättelse


Hur ser livet för personer med funktionsnedsättning ut en tisdag i november? I morgon har du chansen att berätta.