Norsk idé hotar svensk tillgänglighet


Norge har redan hunnit ta ett andra steg när det gäller att undanta studentbostäder från tillgänglighetskraven. Samtidigt framhålls den norska modellen som ett gott exempel i den svenska debatten.

Handisam: Mer insatser behövs


Vissa myndigheter behöver skärpa upp sitt arbete inom strategin för funktionshinderpolitiken, anser Anna Dahlberg, projektledare för uppföljningen hos Handisam, i en SHT-intervju.

Tillgänglighetstänk saknas i översiktsplaner


Boverket har 2012 gjort en genomgång av kommunala översiktsplaner, och den visar att begreppet tillgänglighet definieras på väldigt olika sätt - ibland endast som närhet till kommunikationer eller natur.

Regeringen har ingen brådska


För åtta månader sedan uppmanade riksdagen regeringen att återkomma skyndsamt i den segdragna frågan om att göra bristande tillgänglighet till diskriminering enligt lag. Sedan dess har det varit tyst från regeringens håll.

Oppositionen: En förväntad besvikelse


Det blir inga nya åtgärder från regeringens sida innan 2014 med anledning av ISF:s delrapport om assistansersättning. Det stod klart efter att statssekreteraren Ragnwi Marcelind besökt riksdagens socialutskott i dag.