Bengt Westerberg mottog under lördagen ett diplom som bevis på sitt nya hedersmedlemskap i DHR. Den före detta socialministern fick priset för sina insatser för att driva igenom LSS-lagstiftningen.

Strax innan Bengt Westerberg tog plats på förbundsmötets scen passade SHT på att fråga vad den nya utmärkelsen betyder för honom.

– För mig betyder det mycket, men jag hoppas också att det finns politiker idag som känner att det vore trevligt att bli hedersmedlemmar så de lägger ner lite mer krut på handikappolitiken, för jag tycker den är lite borta från den politiska dagordningen just nu, sade Bengt Westerberg.

Kan du säga någon som du tycker har en viktig roll?

– En som har visat ett stort engagemang är Lars Ohly, Jag har varit moderator vid ett antal debatter vid Almedalen och han har alltid varit väl påläst och visat ett stort personligt engagemang. Men han har ju klivit ned från partiledarskapet och håller mest på med kulturfrågor, så vi kanske inte kan räkna med honom.

Hur ser du på hur LSS-reformen har utvecklats?

– Det finns alltid problem och kommer alltid att finnas, men om vi ser på reformen i sin helhet under de här 20 åren så har det inneburit stora förbättringar. Men sedan hamnar vi alltid i en diskussion på marginalen om vad man ska göra och inte göra.

Men du delar inte funktionshinderrörelsens stora oro för att rättssäkerheten är hotad..?

– Jo, en oro kan jag dela, men jag tror ändå att reformen har kommit för att stanna. Jag tror inte att den är hotad i grunden. Jag tycker kanske att man har gått lite långt när det gäller vilka kriterier som ska uppfyllas för att få insatser idag.

Hur kan man bäst stärka LSS-lagstftningen?

– Bara genom att berätta vilken betydelse den har och vad det skulle innebära för människor om man förlorar de förmåner som finns. För de allra flesta skulle det innebära en katastrof. Inte minst assistansreformen har inneburit en frihetsrevolution för väldigt många, och den är det viktigt att slå vakt om.

 

Bengt Westerberg var folkpartists socialminister 1991-94. Jämte honom utsågs även Bengt Lindqvist, före detta biträdande socialminister, familj- och handikappminister till hedersmedlem. Lindqvist hade en bakgrund inom funktionshinderrörelsen, och som minister tillsatte han 1989 den handikapputredning som så småningom låg till grund för LSS-lagstiftningen.

Text:

Kommentarer är avstängda.