Flicka tröstar pojke. Bild från filmen Så himla annorlunda.
Filmaren René Bo Hansen
vill "inspirera till en dialog om de utmaningar och fördomar som barn utsätts för i familjer där en eller flera familjemedlemmar lever med ett betydande funktionshinder eller en allvarlig sjukdom."

Samtidigt ta filmen upp allmängiltiga frågor som de flesta barn och ungdomar brottas med dagligen som tas upp, t ex om man är normal och vad är onormalt – och vem är det som bestämmer vad som är vad? Varför är vi blir vi både skrämda och fascinerade av det som är annorlunda?

Filmen Så himla annorlunda är resultatet av ett samarbete mellan två föräldrar som båda har personliga erfarenheter av syskonrollen i familjer där ett barn är funktionshindrat.

Läs mer om filmen här »

Text:

Kommentarer är avstängda.