Det var rätt att säga upp en anställd med trygghetsanställning när företaget inte längre hade behov av hans tjänster. Det framgår av en dom i Arbetsdomstolen.

Fallet handlar om en anställd vid ett tryckeri som sades upp på grund av arbetsbrist i början av 2012. Facket anser att eftersom mannen hade en trygghetsanställning skulle han skyddas av den särskilda turordningsbestämmelse som finns i 23 § i anställningsskyddslagen.

Mannen hade varit anställd hos tryckeriet sedan 1976 som tryckeribiträde. Befattningen är längst ner i befattningshierakin och innebär enklare uppgifter i anslutning till tryckpressarna.

Mycket har dock hänt inom tryckeribranschen sedan 70-talet. Den tekniska utvecklingen har minskat bemanningen vid tryckpressarna och de enklare arbetsuppgifterna har försvunnit.

Mannen sades därför upp på grund av arbetsbrist 2010, men återanställdes strax där efter med lönestöd från arbetsförmedlingen i form av en trygghetsanställning. Arbetsförmedlingen betalade ungefär två tredjedelar av mannens lönekostnader.

I slutet av 2011 gjordes ytterligare en omorganisation på det förlusttyngda företaget och avdelningen där mannen arbetade lades ner. Företaget ansåg att det inte längre hade någon nytta av det arbete mannen utfört, även satt i relation till att de bara betalade en mindre del av lönekostnaden.

Enligt 23 § anställningsskyddslagen framgår att en arbetstagare som har nedsatt arbetsförmåga och som på grund av det har beretts särskild sysselsättning hos en arbetsgivare ska få företräde till fortsatt arbete oberoende av turordningen. Men detta gäller bara om det kan ske utan allvarliga olägenheter.

Arbetsdomstolen anser att mannens anställning ska betraktas som en särskild sysselsättning och att han därför har rätt till skydd enligt 23 §. Men eftersom bolaget har dålig ekonomi och inte anser sig ha behov av mannens tjänster skulle det medföra allvarliga olägenheter för bolaget om han fick företräde till fortsatt anställning, anser AD. Bolaget har således inte gjort fel när de sade upp mannen.

 

Här kan man läsa domen ›

 

Text:

Kommentarer är avstängda.