Handikappförbundens treåriga projekt ”Hjälpmedel, en förutsättning för delaktighet och god livskvalitet” syftar till ta fram ett kunskapsmaterial för handikapprörelsens arbete med hjälpmedelsfrågor. Men man vill också ta fram en "verktygslåda" för att få fram ett nationellt regelverk.
Idag saknas ett sådant och det är upp till varje enskild hälso- och sjukvårdshuvudman att utforma regelverk. På så sätt blir det bostadsorten – inte behov eller diagnos – som avgör vilket hjälpmedel som skrivs ut.

Projektet har också tittat
på skillnaderna i hjälpmedelsförsörjning utifrån ett könsperspektiv.
– Vi har undersökt utifrån ett genus- och hälsoekonomiskt perspektiv hur olika faktorer påverkar livsvillkoren. En av anledningarna till att vi har fokus på genus är att kön och hjälpmedel är ett outforskat område, säger projektledaren Karin Andersson och fortsätter:
– En del deltagare i studien hävdade att kön inte hade någon betydelse, men det visade sig att det finns en hel del fördomar.
Ett exempel är att äldre gifta män inte anses behöva hjälpmedel för hushållet om han har en hustru hemma eftersom det anses vara kvinnan som lagar maten.

Projektet pågår i tre år, fram till den 31 januari 2011, och finansieras av Arvsfonden i samarbete med Hjälpmedelsinstitutet.

Här hittar du projektets rapporter>>

Den här artikeln har följande taggar:

Hjälpmedel, HSO

Text:

Kommentarer är avstängda.